niedziela, 3 grudnia, 2023

Praga staje przed wyborem

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października 2018 r. Głosować będzie można bez przerwy od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Jak wybieramy?

Otrzymamy cztery karty do głosowania w wyborach: do rady dzielnicy – żółtą, do Rady m.st. Warszawy – szarą, do sejmiku województwa – niebieską, prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy – różową.

W wyborach do Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic należy postawić tylko jeden znak „x” w kratce przy nazwisku jednego kandydata z jednej listy kandydatów. Podobnie trzeba postąpić w wyborach prezydenta miasta – tylko jeden znak „x” przy nazwisku jednego kandydata.

Wszelkie dopiski na karcie do głosowania, rysunki czy dopisanie nazwisk nie wpływają na ważność karty i ważność głosu. Niepostawienie znaku „x” w kratce przy żadnej liście i żadnym kandydacie spowoduje, że nasz głos będzie nieważny.

Głosujemy w lokalu wyborczym, czyli w lokalu obwodowej komisji wyborczej. Zazwyczaj będzie to to samo miejsce, w którym głosowaliśmy podczas poprzednich wyborów.

W wyborach samorządowych głosujemy w dzielnicy, w której mieszkamy. Nie można głosować w innej dzielnicy.

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości