Praski leczy bezboleśnie

0

Szpital Praski otrzymał certyfikat leczenia bez bólu. To oznacza, że wszystkie oddziały zabiegowe i niezabiegowe posiadają wysokie standardy uśmierzania bólu.

Certyfikat został przyznany Szpitalowi Praskiemu po prezentacji dokonanej przed komisją akredytacyjną oraz kontroli wymaganej dokumentacji. Tytuł przyznawany jest na trzy lata – placówka od 2017 r. posiadała certyfikat leczenia bez bólu dla oddziałów zabiegowych i właśnie uzyskała ponowną akredytację, tym razem dla całego szpitala.

– Dbamy o to, aby każde leczenie było jak najmniej bolesne – mówi Paweł Rabiej, zastępca prezydenta Warszawy, odpowiedzialny za miejską politykę zdrowotną. – Uzyskanie certyfikatu, który jest prestiżowym wyróżnieniem, to ważna informacja dla wszystkich pacjentów. W Szpitalu Praskim na oddziałach pooperacyjnych i zabiegowych obowiązują standardy uśmierzania bólu pooperacyjnego, a na oddziałach niezabiegowych są one stosowane w odniesieniu do leczenia bólu przewlekłego – podkreśla wiceprezydent.

Ponad tysiąc pracowników szpitala gotowych uśmierzyć ból

Jednym z warunków otrzymania certyfikatu jest przeszkolenie całego personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, które w Szpitalu Praskim objęło ponad tysiąc pracowników. Podczas kontroli niezbędnej do przyznania akredytacji weryfikowane są również procedury dotyczące oceny oraz leczenia bólu wśród pacjentów.

Program „Szpital bez bólu” został zainicjowany w 2010 r. przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Certyfikat jest przyznawany placówkom, które spełniają odpowiednie kryteria leczenia bólu.

Przekaż dalej

Dodaj komentarz