czwartek, 30 marca, 2023

Radni zbiorą się na sesji dzielnicy

W najbliższy czwartek o godz. 16 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy odbędzie się XI sesja rady dzielnicy. Obrady są otwarte dla mieszkańców.

W porządku obrad znalazły się m.in. dwa projekty uchwał. Pierwszy projekt dotyczy zmian w trybie udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych. Drugi projekt, to propozycja odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Projekty uchwał będą opiniowane przez komisję merytoryczne – Komisję Edukacji oraz Komisję Ochrony Środowiska. Wypracowane stanowiska posłużą radnym do podjęcia decyzji.

W porządku obrad znalazły się ponadto punkty: sprawozdanie z prac Zarządu Dzielnicy, interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i sprawy różne.

Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close