czwartek, 29 lutego, 2024

Radni zbiorą się na sesji dzielnicy

W najbliższy czwartek o godz. 16 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy odbędzie się XI sesja rady dzielnicy. Obrady są otwarte dla mieszkańców.

W porządku obrad znalazły się m.in. dwa projekty uchwał. Pierwszy projekt dotyczy zmian w trybie udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych. Drugi projekt, to propozycja odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Projekty uchwał będą opiniowane przez komisję merytoryczne – Komisję Edukacji oraz Komisję Ochrony Środowiska. Wypracowane stanowiska posłużą radnym do podjęcia decyzji.

W porządku obrad znalazły się ponadto punkty: sprawozdanie z prac Zarządu Dzielnicy, interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i sprawy różne.

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości