środa, 17 kwietnia, 2024

Szkoła Podstawowa nr 127 im. Henryka Sienkiewicza

Szkoła Podstawowa nr 127 im. Henryka Sienkiewicza
ul. Kowieńska 12/20, 03-438 Warszawa
tel. 22 619 30 88
e-mail: sekretariat@sp127.edu.pl

Dyrektorem szkoły jest Magdalena Czub.

W rankingu warszawskich szkół podstawowych 2020, który powstał w oparciu o wyniki pierwszego w historii egzaminu ósmoklasisty Szkoła Podstawowa nr 127 przy ul. Kowieńskiej zajęła 273 miejsce. O miejscu w zestawieniu zdecydowała średnia wyników ze wszystkich zdawanych przedmiotów w danej szkole. Średnia dla szkoły wyniosła 50,70.

W listopadzie 2022 r. szkoła zajęła III miejsce w konkursie „Aktywna Szkoła 2022” w kategorii „Szkoła Podstawowa Promująca Aktywny Styl Życia”. Głównym celem konkursu jest wyróżnienie szkół oferujących wszystkim uczniom ciekawe programy wychowania fizycznego i sportu, odnoszące się do wszelkich form aktywności fizycznej realizowanych przez wszystkich uczniów w szkole, a nie tylko sportu.

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości