niedziela, 14 kwietnia, 2024

Szwedzka zostanie zmodernizowana

Ponad półkilometrowy odciek ulicy Szwedzkiej zostanie zmodernizowany. Prywatny inwestor przebuduje nawierzchnie, chodniki, zadba też o zieleń. Zgodnie z umową pracę mają zakończyć się na jesieni 2022 r.

Zmiany czekają około 550-metrowy odcinek pomiędzy ul. Stolarską i Strzelecką. Inwestycje w całości przeprowadzi Spółka European Property Spot, odpowiedzialna za realizację pobliskiej inwestycji Bohema – Strefa Praga. – Napływ nowych pracowników i mieszkańców wiąże się ze zwiększeniem ruchu, co powoduje konieczność dostosowania okolicznej infrastruktury drogowej do nowej sytuacji. Standardem w Warszawie jest, że miasto podpisuje z inwestorami prywatnymi umowy, w ramach których zobowiązują się oni do przeprowadzenia niezbędnych zmian na swój koszt. Taki obowiązek wynika wprost z ustawy o drogach publicznych – informują przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich.

Nowa sygnalizacja i więcej światła na Szwedzkiej

Na Szwedzkiej wzrośnie komfort podróży i poprawi się bezpieczeństwo. Dziś ulica ma nierówną nawierzchnię a chodnik wykonany z różnych materiałów przecinają stare wjazdy bramowe. Dzięki tej inwestycji przebudowana będzie nawierzchnia jezdni i chodników. Wypielęgnowane zostaną też drzewa i zieleńce. Na skrzyżowaniu z ul. Strzelecką, gdzie po otwarciu stacji metra zdecydowanie zwiększył się ruch, powstanie nowa sygnalizacja i oświetlenie. Deweloper jest zobowiązany, aby wszystkie zmiany wykonywać zgodnie ze standardami dostępności – dla osób o ograniczonej mobilności.

Zgodnie z umową deweloper ma zakończyć prace jesienią 2022 r. Koszt inwestycji to ponad 4,5 mln zł, w całości zostanie pokryty przez inwestora.

Fot. ZDM

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości