poniedziałek, 22 kwietnia, 2024

Muzeum pod lupą radnych

Wczoraj w Muzeum Pragi odbyło się specjalne posiedzenie Komisji Kultury i Sportu poświęcone dotychczasowej działalności muzeum. Radni podzielili się własnymi spostrzeżeniami i uwagami mieszkańców związanymi z funkcjonowaniem placówki.

– Zwróciliśmy uwagę na małą liczbę informacji o wydarzeniach historycznych – mówi Kamil Ciepieńko, przewodniczący komisji. – Myślę o obrońcach Pragi z 1794 r., praskich Powstańcach z 1944 r. czy powojennych losach dzielnicy, kiedy ocalałe kamienice były miejscami kaźni polskich patriotów.

Z kolei Jacek Wachowicz, wiceprzewodniczący rady dzielnicy, zwracał uwagę, że muzeum jest słabo rozpoznawalne wśród mieszkańców, dlatego należy przemyśleć sposób dotarcia z ofertą do lokalnych środowisk. Radna dzielnicy, Adriana Jara zaproponowała, żeby pracownicy muzeum aktywnie zaangażowali się w wydarzenia organizowane przez urząd i potraktowali je, jako sposób promocji placówki. Katarzyna Jasińska, radna dzielnicy, dopytywała też dyrekcję muzeum o eksponaty, które zostały przekazana przez mieszkańców. – Wszystkie eksponaty znajdują się w archiwach muzeum, po sąsiedzku, w podziemnych magazynach – zadeklarowali pracownicy muzeum.

Przedstawiciele zarządu dzielnicy, burmistrz Wojciech Zabłocki oraz wiceburmistrz Dariusz Wolke, przekonywali, że działalność muzeum nie może ograniczać się wyłącznie do działań w ramach placówki. Burmistrz Zabłocki wskazał na zaniedbane forty na Golędzinowie, dla których warto znaleźć nowe przeznaczenie, bo inaczej się rozpadną. Odpowiedzialny za kulturę wiceburmistrz Wolke zwrócił uwagę na miejsca dawnych kaźni i więzień NKWD i UB, o których mało kto dziś pamięta, a są one ważnymi świadkami historii Pragi.

Dyrektor Muzeum Warszawy Ewa Nekanda-Trepka oraz kierownik praskiej placówki – Katarzyna Kuzko-Zwierz, zgodzili się, że potrzebna jest bliższa współpraca placówki z urzędem. Postanowiono też, że pomysły i uwagi radnych, zostaną omówione podczas roboczych spotkań.

Fot. Urząd Dzielnicy

Poniżej publikujemy część stanowiska, które radni przyjęli podczas posiedzenia:

Komisja Kultury i Sportu wychodzi z inicjatywą stworzenia listy miejsc w przestrzeni publicznej Pragi-Północ, które należy zagospodarować nadając im nową rolę, a tym samym ratując przed ruiną. Komisja liczy w tej kwestii na współpracę Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz Muzeum Warszawskiej Pragi.

Komisja zwraca się też z prośbą, aby Muzeum uwzględniało w ramach swojej działalności wydarzenia historyczne o dużym znaczeniu dla Pragi, m.in. Powstanie Warszawskiej czy losy Żołnierzy Wyklętych.

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości