piątek, 24 marca, 2023

Plan miejscowy dla Michałowa i Szmulowizny w rejonie ulicy Objazdowej. Ruszają konsultacje społeczne

Jest już gotowy projekt planu miejscowego dla Michałowa i Szmulowizny, czyli wschodnich kresów Pragi-Północ. Plan będzie dostępny na żywo i w internecie. Będzie też czas na zgłaszanie uwag i pomysłów.

Plan miejscowy Michałowa i Szmulowizny w rejonie ul. Objazdowej to dokument, który określi, jak będzie można urządzić ten obszar. Urzędnicy opublikują projekt planu 22 lutego, będzie on też dostępny w internecie i na żywo w ZODIAKU, czyli Warszawskim Pawilonie Architektury, w pasażu Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4 w Śródmieściu.

Plan miejscowy dla Michałowa i Szmulowizny w rejonie ulicy Objazdowej

Obszar objęty opracowaniem ma powierzchnię ok. 38 ha. Położony jest pomiędzy ul. Kawęczyńską i biegnącymi na nasypach liniami kolejowymi, oddzielającymi Michałów od Targówka i Pragi-Południe.

Podstawowe założenia planu, to m.in. zachowanie i ochrona układu urbanistycznego tej części dzielnicy, zabytkowych budynków i innych obiektów oraz wypracowanie szczegółowych wytycznych, które pomogą uporządkować i uzupełniać kwartały już istniejącej zabudowy. Plan ma też pomóc rozwijać funkcje mieszkaniowe, usługowe, społeczne, kulturalne i oświatowe, a także zadbać o tereny zielone. W planie znajdą się też wskaźniki parkingowe i zasady rozbudowy lokalnego systemu komunikacyjnego.

Michałów i Szmulowizna zajmują szczególne miejsce w historii Warszawy

To jeden z ostatnich zwartych obszarów dawnej zabudowy w Warszawie i miejsce szczególne w historii miasta. Zachowała się na nim oryginalna przedwojenna architektura, m.in. zabytkowe kamienice, dawna fabryka sprężyn „Drucianka” czy 100-letni budynek spichlerza – dawny Młyn Michla. W sąsiedztwie obszaru, który jest objęty planem, znajduje się największy kościół przedwojennej Warszawy – Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego z kompleksem zakonnym, a zaledwie parę kroków dalej zabytkowa zajezdnia tramwajowa przy ul. Kawęczyńskiej. Inne ciekawe miejsce w pobliżu, to m.in. zespół szkół przy ul. Otwockiej 3, w którym po wojnie znajdowała się pierwsza siedziba warszawskiego ratusza.

Zabytkowy budynek Młynu Michla na Pradze-Północ.

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych?

Konsultacje społeczne potrwają od 22 lutego do 7 kwietnia 2022 r. Dyskusja publiczna, niestety tylko w formie on-line, odbędzie się 1 marca o godz. 17.00, na kanale You Tube. Mieszkańcy będą mogli podzielić się swoimi uwagami na czacie. Druga szansa wypowiedzi, to platforma Zoom, która umożliwia już bardziej realną dyskusje i zabranie głosu.

Żeby wziąć udział w takiej formie spotkania trzeba napisać na adres: dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl.

Jak złożyć uwagi do planu?

Jeśli nie możemy wziąć udziału w dyskusji on-line, uwagi możemy też zgłosić w poniższy sposób:

  • telefonicznie: pod nr tel. 22 325 81 08; 24 lutego, 3, 10 i 17 marca w godz. 15-17;
  • elektronicznie: wysyłając uwagi na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl;
  • pocztą tradycyjną: na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa;
  • osobiście: w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dzielnicy Praga-Północ.

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close