sobota, 13 kwietnia, 2024

Plan miejscowy dla Michałowa i Szmulowizny w rejonie ulicy Objazdowej. Ruszają konsultacje społeczne

Jest już gotowy projekt planu miejscowego dla Michałowa i Szmulowizny, czyli wschodnich kresów Pragi-Północ. Plan będzie dostępny na żywo i w internecie. Będzie też czas na zgłaszanie uwag i pomysłów.

Plan miejscowy Michałowa i Szmulowizny w rejonie ul. Objazdowej to dokument, który określi, jak będzie można urządzić ten obszar. Urzędnicy opublikują projekt planu 22 lutego, będzie on też dostępny w internecie i na żywo w ZODIAKU, czyli Warszawskim Pawilonie Architektury, w pasażu Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4 w Śródmieściu.

Plan miejscowy dla Michałowa i Szmulowizny w rejonie ulicy Objazdowej

Obszar objęty opracowaniem ma powierzchnię ok. 38 ha. Położony jest pomiędzy ul. Kawęczyńską i biegnącymi na nasypach liniami kolejowymi, oddzielającymi Michałów od Targówka i Pragi-Południe.

Podstawowe założenia planu, to m.in. zachowanie i ochrona układu urbanistycznego tej części dzielnicy, zabytkowych budynków i innych obiektów oraz wypracowanie szczegółowych wytycznych, które pomogą uporządkować i uzupełniać kwartały już istniejącej zabudowy. Plan ma też pomóc rozwijać funkcje mieszkaniowe, usługowe, społeczne, kulturalne i oświatowe, a także zadbać o tereny zielone. W planie znajdą się też wskaźniki parkingowe i zasady rozbudowy lokalnego systemu komunikacyjnego.

Michałów i Szmulowizna zajmują szczególne miejsce w historii Warszawy

To jeden z ostatnich zwartych obszarów dawnej zabudowy w Warszawie i miejsce szczególne w historii miasta. Zachowała się na nim oryginalna przedwojenna architektura, m.in. zabytkowe kamienice, dawna fabryka sprężyn „Drucianka” czy 100-letni budynek spichlerza – dawny Młyn Michla. W sąsiedztwie obszaru, który jest objęty planem, znajduje się największy kościół przedwojennej Warszawy – Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego z kompleksem zakonnym, a zaledwie parę kroków dalej zabytkowa zajezdnia tramwajowa przy ul. Kawęczyńskiej. Inne ciekawe miejsce w pobliżu, to m.in. zespół szkół przy ul. Otwockiej 3, w którym po wojnie znajdowała się pierwsza siedziba warszawskiego ratusza.

Zabytkowy budynek Młynu Michla na Pradze-Północ.

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych?

Konsultacje społeczne potrwają od 22 lutego do 7 kwietnia 2022 r. Dyskusja publiczna, niestety tylko w formie on-line, odbędzie się 1 marca o godz. 17.00, na kanale You Tube. Mieszkańcy będą mogli podzielić się swoimi uwagami na czacie. Druga szansa wypowiedzi, to platforma Zoom, która umożliwia już bardziej realną dyskusje i zabranie głosu.

Żeby wziąć udział w takiej formie spotkania trzeba napisać na adres: dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl.

Jak złożyć uwagi do planu?

Jeśli nie możemy wziąć udziału w dyskusji on-line, uwagi możemy też zgłosić w poniższy sposób:

  • telefonicznie: pod nr tel. 22 325 81 08; 24 lutego, 3, 10 i 17 marca w godz. 15-17;
  • elektronicznie: wysyłając uwagi na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl;
  • pocztą tradycyjną: na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa;
  • osobiście: w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dzielnicy Praga-Północ.

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości