czwartek, 30 marca, 2023

Komisja infrastruktury zbierze się w sprawie Michałowa i Szmulowizny. Po raz pierwszy w trybie stacjonarnym

W najbliższy wtorek odbędzie się Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ. Po raz pierwszy od wybuchu pandemii COVID-19 komisja będzie pracować stacjonarnie, w sali konferencyjnej urzędu dzielnicy.

W porządku obrad znalazł się tylko jeden punkt dotyczący przyjęcia stanowiska w sprawie projektu planu miejscowego dla Michałowa i Szmulowizny w rejonie ul. Objazdowej.

Jakiego obszaru dotyczy plan miejscowy dla Michałowa i Szmulowizny w rejonie ulicy Objazdowej?

Obszar objęty opracowaniem ma powierzchnię około 38 ha. Położony jest pomiędzy ul. Kawęczyńską i biegnącymi na nasypach liniami kolejowymi, oddzielającymi Michałów od Targówka i Pragi-Południe.

Podstawowe założenia planu, to m.in. zachowanie i ochrona układu urbanistycznego tej części dzielnicy, zabytkowych budynków i innych obiektów oraz wypracowanie szczegółowych wytycznych, które pomogą uporządkować i uzupełniać kwartały już istniejącej zabudowy. Plan ma też pomóc rozwijać funkcje mieszkaniowe, usługowe, społeczne, kulturalne i oświatowe, a także zadbać o tereny zielone. W planie znajdą się też wskaźniki parkingowe i zasady rozbudowy lokalnego systemu komunikacyjnego.

Komisja odbędzie się w sali konferencyjnej urzędy dzielnicy przy ul. Kłopotowskiego 15, 21 czerwca 2022 r. o godz. 16.00. To pierwsza komisja od początku pandemii, która nie odbędzie się zdalnie, tylko w trybie stacjonarnym, w urzędzie.

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close