piątek, 9 czerwca, 2023

Radni jednomyślni w sprawie nowego składowiska śmieci na Pradze

Podczas wczorajszej komisji architektury radni dzielnicy Praga-Północ podjęli stanowisko, w którym opowiedzieli się przeciwko powstaniu nowego składowiska śmieci. To już kolejny dokument, który ma zatrzymać kontrowersyjną inwestycję.

Radni przyjęli stanowisko, w którym nie zgadzają się na budowę składowisk śmieci i odpadów na Pradze. Sprawa dotyczy ul. Golędzinowskiej, położonej za rondem Starzyńskiego, przy której ma powstać inwestycja polegająca na przetwarzaniu śmieci w ilości ponad 10 ton na dobę. Sprawa stawała też na sesji rady dzielnicy, o czym pisaliśmy tutaj Gdy na Pradze znika jedno składowisko śmieci, pojawia się następne. Wszystko zgodnie z prawem

W stanowisku przygotowanym przez Barbarę Domańską (Kocham Pragę) przyjętym jednogłośnie przez radnych komisji architektury, planowania przestrzennego i ochrony środowiska czytamy m.in. „miejsca służące składowaniu i przetwarzaniu odpadów, nie powinny być zlokalizowane w centralnych dzielnicach Warszawy, w pobliżu osiedli mieszkaniowych, a tak właśnie należy zaklasyfikować teren planowanej inwestycji. Podkreślić należy, że obecnie w bezpośrednim sąsiedztwie realizowana jest aktualnie budowa osiedla mieszkaniowego. Lokalizacja tego typu przedsięwzięcia znacznie obniży wartość inwestycyjną tego terenu.”

Radni powołali się też na zapisy ustawy o odpadach, która mówi, że gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może powodować uciążliwości przez hałas lub zapach.

Radni komisji podkreślili też, że zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy, teren planowanej inwestycji znajduje się w obszarze wyróżnionym w studium, jako korytarz wymiany powietrza. W strefie tej ustalony został zakaz lokalizowania urządzeń i instalacji mogących niekorzystnie wpływać na jakość powietrza, a do takich należy niewątpliwie zakwalifikować przetwarzanie i zbieranie odpadów.

Kamil Ciepieńkohttps://kamilciepienko.pl/
Redaktor i twórca Przeglądu Praskiego. Publicysta i samorządowiec. Radny dzielnicy Praga-Północ od 2010 r. Z Pragą jest związany od pierwszych dni życia. Fundator i prezes Fundacji Praga Pomaga.

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close