czwartek, 8 czerwca, 2023

Strefa płatnego parkowania na Pradze do poprawy

Podczas wczorajszej Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego radni przygotowali stanowisko, w którym zamieścili najważniejsze uwagi mieszkańców dotyczące strefy płatnego parkowania na Pradze-Północ. Stanowisko komisji trafi dziś pod obrady Rady Dzielnicy, a następnie do drogowców.

Radni podczas komisji byli zgodni co do uwag dotyczących funkcjonowania strefy. Kontrowersje wzbudził jednak pomysł dalszego jej rozszerzenia o Michałów i Szmulowiznę, Golędzinów oraz osiedle Praga II. – Nie widzę zasadności wprowadzania opłat za parkowanie na osiedlach mieszkaniowych – mówi Kamil Ciepieńko, radny ze stowarzyszenia „Kocham Pragę”. – W centralnej części dzielnicy, szczególnie w sąsiedztwie stacji metra, strefa może się sprawdzić, ale jej rozszerzenie na mocy urzędowej decyzji, a nie realnych opinii i potrzeb mieszkańców jest niedopuszczalne.

Ostatecznie radni odrzucili zapis o rozszerzeniu strefy i skupili się na bieżących problemach i niedociągnięciach ze strony drogowców. W stanowisku czytamy m.in. o potrzebie:

  • wprowadzenia stałej organizacji ruchu drogowego polegającej na wyznaczeniu skośnych miejsc do parkowania na wysokości ul. Wileńskiej 18 (po obydwu stronach ulicy);
  • analizy zasadności wydzielenia miejsc przy ul. Białostockiej dla pojazdów obsługi Centrum Praskiego Koneser na podstawie identyfikatora ZDM i przywrócenie tam miejsc płatnego parkowania na ogólnych zasadach;
  • rozważenia możliwości zastąpienia słupków donicami;
  • rozważenia możliwości wprowadzenia na ul. Kowieńskiej w okolicy liceum miejsc skośnych na całym chodniku (właściwy chodnik znajduje się bliżej boiska);
  • wprowadzenia stałej organizacji ruchu drogowego polegającej na przywróceniu ruchu dwukierunkowego na ul. Rzeszotarskiej;
  • wprowadzenia stałej organizacji ruchu drogowego polegającej na przywróceniu ruchu dwukierunkowego na ul. Wieczorkiewicza z możliwością pierwszeństwa ruchu drogowego dla pojazdów jadących w kierunku ul. Brzeskiej (znak: D-5);
  • zwiększenia obecnej liczby parkometrów przynajmniej o 1/3.

Dodatkowo radni zaapelowali o wprowadzenie dla mieszkańców identyfikatorów umożliwiających parkowanie na wyznaczonych miejscach przy ulicach i terenach wewnętrznych oraz w podwórkach. Ten projekt, z inicjatywy Jacka Wachowicza, radnego stowarzyszenia „Kocham Pragę” jest już realizowany na tzw. Syrkusach, czyli osiedlu Praga I.

Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close