wtorek, 21 maja, 2024

Strefa płatnego parkowania na Pradze do poprawy

Udostępnij

Podczas wczorajszej Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego radni przygotowali stanowisko, w którym zamieścili najważniejsze uwagi mieszkańców dotyczące strefy płatnego parkowania na Pradze-Północ. Stanowisko komisji trafi dziś pod obrady Rady Dzielnicy, a następnie do drogowców.

Radni podczas komisji byli zgodni co do uwag dotyczących funkcjonowania strefy. Kontrowersje wzbudził jednak pomysł dalszego jej rozszerzenia o Michałów i Szmulowiznę, Golędzinów oraz osiedle Praga II. – Nie widzę zasadności wprowadzania opłat za parkowanie na osiedlach mieszkaniowych – mówi Kamil Ciepieńko, radny ze stowarzyszenia „Kocham Pragę”. – W centralnej części dzielnicy, szczególnie w sąsiedztwie stacji metra, strefa może się sprawdzić, ale jej rozszerzenie na mocy urzędowej decyzji, a nie realnych opinii i potrzeb mieszkańców jest niedopuszczalne.

Ostatecznie radni odrzucili zapis o rozszerzeniu strefy i skupili się na bieżących problemach i niedociągnięciach ze strony drogowców. W stanowisku czytamy m.in. o potrzebie:

  • wprowadzenia stałej organizacji ruchu drogowego polegającej na wyznaczeniu skośnych miejsc do parkowania na wysokości ul. Wileńskiej 18 (po obydwu stronach ulicy);
  • analizy zasadności wydzielenia miejsc przy ul. Białostockiej dla pojazdów obsługi Centrum Praskiego Koneser na podstawie identyfikatora ZDM i przywrócenie tam miejsc płatnego parkowania na ogólnych zasadach;
  • rozważenia możliwości zastąpienia słupków donicami;
  • rozważenia możliwości wprowadzenia na ul. Kowieńskiej w okolicy liceum miejsc skośnych na całym chodniku (właściwy chodnik znajduje się bliżej boiska);
  • wprowadzenia stałej organizacji ruchu drogowego polegającej na przywróceniu ruchu dwukierunkowego na ul. Rzeszotarskiej;
  • wprowadzenia stałej organizacji ruchu drogowego polegającej na przywróceniu ruchu dwukierunkowego na ul. Wieczorkiewicza z możliwością pierwszeństwa ruchu drogowego dla pojazdów jadących w kierunku ul. Brzeskiej (znak: D-5);
  • zwiększenia obecnej liczby parkometrów przynajmniej o 1/3.

Dodatkowo radni zaapelowali o wprowadzenie dla mieszkańców identyfikatorów umożliwiających parkowanie na wyznaczonych miejscach przy ulicach i terenach wewnętrznych oraz w podwórkach. Ten projekt, z inicjatywy Jacka Wachowicza, radnego stowarzyszenia „Kocham Pragę” jest już realizowany na tzw. Syrkusach, czyli osiedlu Praga I.

Dziękujemy, że przeczytałeś/aś nasz artykuł do końca. Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Dołącz do nas i śledź portal Przegladpraski.pl codziennie na Facebook/Przegladpraski

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Wiadomości

Wiadomości lokalne