poniedziałek, 15 lipca, 2024

Zima w mieście. Jak zapisać dziecko na zajęcia?

Zapisy do Akcji „Zima w Mieście” potrwają do 11 stycznia 2022 r. Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 12 stycznia 2022 r. o godzinie 16.

Udostępnij

Ruszyły zapisy do akcji „Zima w Mieście”. Jak co roku, w okresie ferii, prascy uczniowie oraz dzieci mieszkające na Pradze-Północ, będą mieć zapewnioną opiekę oraz zajęcia w trzech placówkach.

– Podobnie jak w minionych latach, zajęcia w ramach Zimy w Mieście, będą odbywać się pięć dni w tygodniu, od 7-8 do 16-17. Uczniowie będą mieć zapewnioną opiekę, wyżywienie oraz bogaty wachlarz zajęć sportowych, plastycznych, edukacyjnych – informują urzędnicy.

W najbliższej edycji „Zimy w Mieście” w Dzielnicy Praga-Północ dla dzieci i młodzieży udostępnione zostaną trzy Feryjne Placówki Edukacyjne:

Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2022 będzie organizowana w reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami wynikającymi z wytycznych GIS, MZ i MEiN.

Jak się zapisać?

Zapisy do Akcji „Zima w Mieście” potrwają do 11 stycznia 2022 r. Zapisać można się na dwa sposoby:

Sposób I: tradycyjnie

Rodzice lub opiekunowie prawni wypełniają kartę kwalifikacyjną i składają w szkole. Kartę można pobrać w placówce lub ze strony internetowej „Zimy w Mieście” 2022.

Sposób II: elektronicznie

Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku.

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 12 stycznia 2022 r. o godzinie 16.

Ile kosztuje udział dziecka w akcji „Zima w Mieście” ?

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły, oraz 35 zł dziennie za opiekę.

Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.
Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: www.warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

Uwaga! Od 13 stycznia 2022 r. od godziny 8:00 do 19 stycznia 2022 r. do godziny 12:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Dziękujemy, że przeczytałeś/aś nasz artykuł do końca. Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Dołącz do nas i śledź portal Przegladpraski.pl codziennie na Facebook/Przegladpraski

Wiadomości

Wiadomości lokalne