poniedziałek, 22 kwietnia, 2024

Na Pradze powstaje klasa mundurowa. Będzie musztra i podstawy strzelania

We wrześniu w liceum przy ul. Kowelskiej powstanie nowa klasa o profilu celno-skarbowym. To program pilotażowy, który ma zachęcić młodych ludzi do pracy w służbach mundurowych. Rekrutacja do klasy już się zaczęła.

Utworzenie klasy o profilu celno-skarbowym w roku szkolnym 2022/2023 jest pilotażową innowacją w ramach współpracy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z LXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy ul. Kowelskiej 1.

Autorski program nauczania będzie prowadzony w ramach jednego przedmiotu o nazwie „przysposobienie do służby celno-skarbowej”. Klasa będzie miała rozszerzenia z trzech przedmiotów: historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka angielskiego.

Zakres tematyczny nauki obejmuje m.in. rolę i zadania służby celno-skarbowej, przepisy regulujące jej funkcjonowanie, ceremoniał i musztrę, a także tematy z zakresu etyki zawodowej i kultury organizacji.

LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy ul. Kowelskiej 1.

– Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie młodych ludzi służbą dla Państwa w strukturach mundurowych, przygotowanie przyszłych zasobów kadrowych Krajowej Administracji Skarbowej oraz umożliwienie im zdobycia nowych umiejętności – przekonują przedstawiciele KAS.

W ramach przedmiotu – Przysposobienie do Służby Celno-Skarbowej – uczniowie poznają zagadnienia z następujących obszarów:

 • Ewolucja systemu celno-skarbowego.
 • Organizacja, rola i zadania Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Zagadnienia celno-skarbowe, profilaktyka przestępczości celno-skarbowej.
 • Zwalczanie przestępczości ekonomicznej, w tym zwalczanie przestępczości w środowisku elektronicznym.
 • Musztra i ceremoniał Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Kultura organizacji i etyka zawodowa.
 • Psychologia kontroli.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 • Taktyka i techniki interwencji.
 • Podstawy wyszkolenia strzeleckiego.

Uczniowie, którzy dostaną się dla klasy będą też brali udział w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, m.in. w:

 • warsztatach m.in. z budowania własnej wartości, informacji zwrotnej, komunikacji asertywnej itp.,
 • team buldingach, grach zespołowych, grach terenowych,
 • spotkaniach w Ośrodku Szkoleniowym w Kamionie, na lotniskach, w Centralnym Laboratorium Celno-Skarbowym, w Mazowieckim Urzędzie Celno- Skarbowym, w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych,
 • pokazach pracy psów służbowych,
 • uroczystościach z okazji Święta Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości