niedziela, 14 kwietnia, 2024

Państwo w państwie, czyli rady osiedli i kolonii. Konsultacje społeczne

Na Pradze-Północ ruszają konsultacje w sprawie powołania lokalnych samorządów, czyli rad osiedli i kolonii, które będą reprezentowały mieszkańców.

Na Pradze, według intencji radnych, powinny powstać nowe jednostki pomocnicze niższego rzędu, czyli rady osiedli i kolonii. Obecnie w dzielnicy działają dwie takie jednostki: Rada Kolonii „Śliwice” oraz Rada Kolonii „Ząbkowska”.

Jednostki te są ważnym elementem lokalnej demokracji, a w ich zakresie może być opiniowanie i podejmowanie inicjatyw w codziennych sprawach takich jak bezpieczeństwo, architektura, a nawet kształtowanie więzi sąsiedzkich.

– Chcemy, żeby w naszej dzielnicy aktywnie działały samorządy mieszkańców osiedli i kolonii. Dlatego porozmawiajmy o tym, gdzie takie samorządy można powołać – apelują władze dzielnicy i zapraszają na konsultacje.

Harmonogram konsultacji

  • 16 maja (czwartek), godz. 17.30, Centrum Wielokulturowe, ul. Jagiellońska 54,
  • 21 maja (wtorek), godz. 17.30, Szkoła Podstawowa nr 127, ul. Kowieńska 12/20,
  • 22 maja (środa), godz. 17.15, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 102, ul. Jagiellońska 47E,
  • 23 maja (czwartek), godz. 17.30, Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56,
  • 24 maja (piątek), godz. 17.30, Szkoła Podstawowa nr 354, ul. Otwocka 3.

Punkt konsultacyjny działa do 10 maja (w godz. 8.00-16.00), w pokoju 432 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ oraz w poniedziałek 13 maja (w godz. 16.00-18.00) w Wydziale Obsługi Mieszkańców. Pytanie można też zadać elektronicznie wysyłając je na adres: ppn.konsultacje@um.warszawa.pl lub tradycyjną pocztą na adres Urzędu Dzielnicy Praga-Północ, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa.

Czym jest osiedle i kolonia?

Osiedle i kolonia jest najniższym szczeblem samorządu terytorialnego, przewidzianym ustawą o samorządzie gminnym.

Jakie funkcje spełnia osiedle lub kolonia?

Osiedle czy kolonia to jednostka opiniodawcza dla władz dzielnicy, przekazuje swoje opinie na różne tematy, którymi zajmuje się dzielnica oraz służy mieszkańcom jako pośrednik pomiędzy nimi i władzami dzielnicy. Występuje w imieniu mieszkańców z inicjatywami, propozycjami rozwiązań, zmierzającymi do ulepszenia działalności dzielnicy i poprawy warunków ich życia. Działa także na rzecz integracji mieszkańców.

Czym charakteryzuje się rada osiedla i kolonii?

Rada osiedla czy kolonii to organ uchwałodawczy i składa się z osób mieszkających na terenie tego samego osiedla lub kolonii (uprawnionych do głosowania na danym terenie), wytypowanych przez samych mieszkańców. Działają oni społecznie, angażując się w poprawę jakości funkcjonowania w najbliższym otoczeniu. Rady nie tworzą własnego budżetu i nie prowadzą gospodarki finansowej. Nadzór nad ich działalnością sprawuje Zarząd Dzielnicy i Rada Dzielnicy.

Kamil Ciepieńko
Kamil Ciepieńkohttps://kamilciepienko.pl/
Redaktor i twórca Przeglądu Praskiego. Publicysta i samorządowiec. Radny dzielnicy Praga-Północ od 2010 r. Z Pragą jest związany od pierwszych dni życia. Fundator i prezes Fundacji Praga Pomaga.

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości