sobota, 13 kwietnia, 2024

Burmistrzowie i zastępcy. Zarząd dzielnicy. Przedstawiamy władze Pragi-Północ

Artykuł jest aktualizowany.

Przedstawiamy burmistrzów warszawskiej Pragi i ich zastępców, członków zarządu dzielnicy, którzy sprawowali swój urząd na Pradze-Północ.

W latach 1994-2022 nie było burmistrzów, tylko dyrektorzy dzielnicy. W okresie PRL dzielnicą rządziła Rada Narodowa.

Kadencja praskiego samorządu w latach 2018-2024

Burmistrz dzielnicy

Zastępcy burmistrza

 • Dariusz Kacprzak (4.12.2018-obecnie)
 • Dariusz Wolke (4.12.2018-14.05.2019), Anna Wrochna (3.06.2019-3.12.2019), Dariusz Wolke (3.12.2019-2021), Jacek Wachowicz (22.12.2022-obecnie)

Dariusz Wolke w 2019 r. postanowił zrezygnować ze stanowiska do czasu wyjaśnienia sprawy związanej z zarzutami o mobbing. Wolke został oczyszczony z zarzutów, a kobieta, która go oskarżyła została dyscyplinarnie zwolniona z pracy. Dariusz Wolke zmarł w 2021 r.

Jacek Wachowicz dwukrotnie obejmował stanowisko zastępcy burmistrza. Za pierwszym razem, 14.07.2021 r. decyzję rady dzielnicy uchylił jednak prezydent Warszawy, który uznał wybór za nieważny. Stanowisko zastępcy burmistrza ponownie objął w 22.12.2022 r.

Kadencja praskiego samorządu w latach 2014-2018

Burmistrz dzielnicy

 • Paweł Lisiecki (2014-2016),
 • Wojciech Zabłocki (2016-2018).

Zastępcy burmistrza

 • Dariusz Wolke (2014-2017), Zbigniew Cierpisz (2017-2018),
 • Dariusz Kacprzak (2014-2017), Wojciech Zieleniewski (2017), Marcin Iskra (2017-2018).

Paweł Lisiecki w 2014 roku z powodzeniem startował do rady miasta, zrzekł się jednak mandatu radnego na rzecz stanowiska burmistrza Pragi-Północ. W 2015 roku Lisiecki uzyskał mandat posła na sejm. Do stycznia 2016 roku pełnił jednocześnie urząd burmistrza i posła.

Zarząd dzielnicy Praga-Północ. Od lewej Dariusz Wolke (zastępca), Paweł Lisiecki (burmistrz), Dariusz Kacprzak (zastępca). Fot. KC/Przegladpraski.pl

Kadencja praskiego samorządu w latach 2010-2014

Burmistrz dzielnicy

 • Jacek Sasin (20.12.2010-05.01-2011),
 • Piotr Zalewski (05.01-2011-2014).

Zastępcy burmistrza

 • Jarosław Sarna (2011-2014),
 • Katarzyna Łęgiewicz (2011-2012), Edyta Fedorowicz (2012-2014).

Jacek Sasin (Prawo i Sprawiedliwość) został wybrany na urząd burmistrza, ale na stanowisku utrzymał się niespełna dwa tygodnie. Podczas głosowania, niespodziewanie, głos na Sasina oddał jeden z radnych Platformy Obywatelskiej. Przewodnicząca rady dzielnicy, Elżbieta Kowalska-Kobus (PO), przerwała wtedy sesje i zablokowała w ten sposób wybór zastępców burmistrza. To pozwoliło powołać przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, zarząd komisaryczny.

Kadencja praskiego samorządu w latach 2006-2010

Burmistrz dzielnicy

 • Artur Marczewski (27.12.2006-2007),
 • Jolanta Koczorowska (2007-2010).

Zastępcy burmistrza

 • Krzysztof Falkowski (27.12.2006-2007), Artur Buczyński (2007-2010),
 • Krzysztof Wojdak (27.12.2006-2007), Jarosław Sarna (2007-2010).

Artur Marczewski (Prawo i Sprawiedliwość) wraz z zastępcami zostali wybrani przez radnych dzielnicy w czasie przerwy ogłoszonej przez przewodniczącą rady Alicję Dąbrowską (Platforma Obywatelska). Radni uznali wtedy, że przerwa była zarządzona bezprawnie. Ich wybór uchyliła jednak rada miasta, a prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, powołała swojego pełnomocnika – Jolantę Koczorowska. Z kolei decyzję rady miasta unieważnił wojewoda mazowiecki Jacek Sasin. Ostatecznie jednak Koczorowska zachowała stanowisko.

Kadencja praskiego samorządu w latach 2002-2006

Burmistrz dzielnicy

 • Robert Sosnowski (2002-2006),
 • Artur Marczewski (2006).

Zastępcy burmistrza

 • Zdzisław Sipiera (2002-2006),
 • Janusz Trociński (2002-2006).

Kadencja praskiego samorządu w latach 1998-2002

Dyrektor zarządu dzielnicy

 • Arkadiusz Urban (1998-2001),
 • Ireneusz Tondera (2001-2002).

Zastępcy dyrektora

 • Zbigniew Trąbiński (1998-2001), Adam Jarecki (2001-2002)
 • Paweł Teresiak (1998-2001), Irena Chmiel (2001-2002)

Kadencja praskiego samorządu w latach 1994-1998

Dyrektor zarządu dzielnicy
Jerzy Hertel

Zastępcy dyrektora

 • Janusz Trociński
 • Adam Jarecki
 • Ewa Elsner

Rada Narodowa Dzielnicy Praga-Północ (okres PRL)

W okresie PRL dzielnicą zarządzali radni Rady Narodowej. Rada została powołana 26 stycznia 1946 roku na wniosek Warszawskiej Rady Narodowej, odpowiednika dzisiejszej Rady m.st. Warszawy.

W skład Rady weszli przedstawiciele życia politycznego, gospodarczego i społecznego z terenu dzielnicy. Powołano też specjalne komisje, stałe i okresowe. Początkowo w radzie działało 11 komisji:

 1. Gospodarczo-Finansowa,
 2. Kultury i Oświaty,
 3. Kontroli,
 4. Ogólno-administracyjna,
 5. Nadzwyczajna Komisja do Walki z nadużyciami,
 6. Bloków Domowych,
 7. Kwalifikacyjna,
 8. Zasiłkowa,
 9. Mieszkaniowa,
 10. Regulaminowo-statutowa,
 11. Zdrowia.

Oprócz komisji przy Radzie działały doraźnie także komitety. Do spraw zarządzanych bezpośrednio przez Radę należało: odbudowa dzielnicy, sprawy oświaty, kultury i zdrowia, porządku publicznego, urządzanie ulic, parków i zieleńców, nadzór nad organami Milicji Obywatelskiej, ewidencja ludności, ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa oraz sprawy wodociągów i kanalizacji.

Redakcja
Redakcja
Przegląd Praski. Prawy brzeg informacji

Najnowsze informacje

Podobne wiadomości